Car park system
ระบบบริหารลานจอดรถ

- 4 Vision Systems -

Car park system
ระบบบริหารลานจอดรถ

ระบบบริหารลานจอดรถของเรา เริ่มตั้งแต่ไม้กั้นพร้อมตู้จ่ายบัตรเพื่อการคิดค่าใช้จ่าย จนรวมไปถึงกล้องอ่าน LPR (กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถย์) ซึ่งสามารถอ่านป้ายทะเบียนรถ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับองค์กรและผู้ใช้งาน โดยนำข้อมูลที่ได้จากกล้อง LPR ในรูปของ ตัวเลข หมวดอักษร เพื่อให้สะดวกต่อการนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เช่น บริหารลานจอดรถ อาคาร คอนโด ห้างร้าน และอื่นๆ

car park system
car park

ระบบกล้อง LPR (กล้องอ่านป้ายทะเบียน) เป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยให้การจัดการลาดจอดรถนั้นง่ายขึ้น ด้วยระบบที่มีการลงทะเบียนรถยนต์ไว้ ก็จะสามารถให้การค้นหาและตรวจสอบรวดเร็วยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

car park system
ไม้กั้นลานจอดรถ
ไม้แขนกั้นรถยนต์ อัตโนมัติ
car park system
ระบบกล้อง LPR
แบบ Stand alone
ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน
car park system
ระบบกล้อง LPR
ไม้แขนกั้นรถยนต์ อัตโนมัติ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ระบบจัดการลานจอดรถ

ลูกค้าของเรา