Partner to world’s top facial recognition

ABout us

บริษัทเราได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี AI ให้เข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนและองค์กรต่างๆ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มยอดขายให้กับภาคธุรกิจ ด้วยความร่วมมือที่แข็งแกร่งจากพันธมิตรระดับโลกด้าน facial and gesture recognition ทำให้เรามี ทั้ง hardware และ solution ที่หลากหลาย พร้อมตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ทั้งภาครัฐ และธุรกิจ

4-vision-system-02

THE FUTURE IS IN YOUR HANDS

OUR SOLUTION

  • SMART SECURITY
  • INTERNET OF VEHICLE (IOV)
  • SMART ADS

Smart security

จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชม หรือ องค์กร เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า เราจึงได้พัฒนาเทคโนโลยี AI มาช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง hardware รวมถึง Solution ของทางบริษัท จะช่วยพัฒนาให้ระบบกล้องวงจรปิด หรือ access control เดิมๆที่เคยมีให้ฉลาดมากยิ่งขึ้น

Face Scan

เครื่องสแกนใบหน้าและสามารถตรวจจับอุณภูมิบนใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI อัจฉริยะและจะมีสัญญาณเตือนเมื่อบุคคลในองค์กรมีอุณภูมิในร่างกายที่สูงเกินกว่ากำหนด ตัวเครื่องนี้สามารถบันทึกข้อมูลรวมถึงเวลาเข้า-ออก ลงใน platform เพื่อ track ข้อมูลย้อนหลังได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถบริหารจัดการบุคลลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาการปลอมแปลงอัตลักษณ์บุคคล

จุดเด่นของเครื่องสแกนหน้า
Face Scan

จุดเด่นของเครื่องสแกนหน้าเราคือความไวในการสแกนหน้า ซึ่งสามารถทำได้ไวถึง 2 วินาที ทำให้แก้ปัญหา flow ของพนักงาน หรือ องค์กรทีมีคนเข้าออก มากในช่วงเวลาเร่งด่วน เหมาะสำหรับองค์กรใหญ่ๆเช่น โรงเรียน อาคารสำนักงาน บริษัทที่มีพนักงานจำนวนมาก

Internet of Vehicle (IoV)

ในปัจจุบัน IoT ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเทคโนโลยี 5G จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการรูปแบบของสื่อสารระหว่างรถยนต์ไปอย่างสิ้นเชิง ทางเราจึงได้มีการพัฒนา solution เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน โดยอุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถติดตามและแจ้งเตือนพฤติกรรมของคนขับรถ เช่น ความเหนื่อยล้า การละสายตาจากถนน หรือการขับขี่โดยประมาท ทำให้สามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งทำให้ช่วยลดความเสียหายที่อาจประเมินค่าไม่ได้

DMS + ADAS

(Driver Monitoring System + Advanced Driver Assistance Systems)

เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีการจับภาพแบบอัจริยะในการตรวจจับใบหน้าและพฤติกรรมคนขับรถ รวมถึงความเหนื่อยล้าของคนขับหรือพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงและการขับรถโดยประมาท รวมถึงการตรวจจับการขับออกนอกเลนและการขับกระชั้นชิด โดยจะมีสัญญาณแจ้งเตือนให้กับผู้ขับรถเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น และส่งข้อความไปยังผู้ประกอบการและศูนย์ควบคุมให้เข้ามาช่วยดูแลอย่างทันท่วงที รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลของคนขับรถเพื่อประเมินประสิทธภาพอีกด้วย และนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นเทคโนโลยีของเรายังสมารถที่จะตรวจสอบอัตลักษณ์ของคนขับอีกด้วย

คุณสมบัติ

รายละเอียด

Smart ads

การที่จะแสดงโฆษณาตามหน้าจอ offline ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายเมื่อเทียบกับการยิง ad จาก internet เนื่องจากผู้ให้บริการ platform ต่างๆทาง internet สามารถเก็บข้อมูลเราไปประมวลผลเพื่อส่งโฆษณามาตามความสนใจของเราได้ง่ายกว่า smart ad จึงเป็นการพัฒนาที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการตลาดในยุคนี้ สามารถช่วยแก้ปัญหาการยิงสื่อโฆษณาที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการเก็บข้อมูลคนดูมาประมวลผลเพื่อพัฒนาสื่อโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ได้เพื่อมาทำแผนการตลาดขององค์กรต่อไป

คุณสมบัติ

รายละเอียด

OUR SOLUTION

1. SMART SECURITY

จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชม หรือ องค์กร เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า เราจึงได้พัฒนาเทคโนโลยี AI มาช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง hardware รวมถึง Solution ของทางบริษัท จะช่วยพัฒนาให้ระบบกล้องวงจรปิด หรือ access control เดิมๆที่เคยมีให้ฉลาดมากยิ่งขึ้น

FACE SCAN

จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชม หรือ องค์กร เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า เราจึงได้พัฒนาเทคโนโลยี AI มาช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง hardware รวมถึง Solution ของทางบริษัท จะช่วยพัฒนาให้ระบบกล้องวงจรปิด หรือ access control เดิมๆที่เคยมีให้ฉลาดมากยิ่งขึ้น

จุดเด่นของเครื่องสแกนหน้า FACE SCAN

จุดเด่นของเครื่องสแกนหน้าเราคือความไวในการสแกนหน้า ซึ่งสามารถทำได้ไวถึง 2 วินาที ทำให้แก้ปัญหา flow ของพนักงาน หรือ องค์กรทีมีคนเข้าออก มากในช่วงเวลาเร่งด่วน เหมาะสำหรับองค์กรใหญ่ๆเช่น โรงเรียน อาคารสำนักงาน บริษัทที่มีพนักงานจำนวนมาก

2. INTERNET OF VEHICLE (IOV)

ในปัจจุบัน IoT ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเทคโนโลยี 5G จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการรูปแบบของสื่อสารระหว่างรถยนต์ไปอย่างสิ้นเชิง ทางเราจึงได้มีการพัฒนา solution เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน โดยอุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถติดตามและแจ้งเตือนพฤติกรรมของคนขับรถ เช่น ความเหนื่อยล้า การละสายตาจากถนน หรือการขับขี่โดยประมาท ทำให้สามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งทำให้ช่วยลดความเสียหายที่อาจประเมินค่าไม่ได้

DMS + ADAS

(Driver Monitoring System + Advanced Driver Assistance Systems)

เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีการจับภาพแบบอัจริยะในการตรวจจับใบหน้าและพฤติกรรมคนขับรถ รวมถึงความเหนื่อยล้าของคนขับหรือพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงและการขับรถโดยประมาท รวมถึงการตรวจจับการขับออกนอกเลนและการขับกระชั้นชิด โดยจะมีสัญญาณแจ้งเตือนให้กับผู้ขับรถเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น และส่งข้อความไปยังผู้ประกอบการและศูนย์ควบคุมให้เข้ามาช่วยดูแลอย่างทันท่วงที รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลของคนขับรถเพื่อประเมินประสิทธภาพอีกด้วย และนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นเทคโนโลยีของเรายังสมารถที่จะตรวจสอบอัตลักษณ์ของคนขับอีกด้วย

คุณสมบัติ

รายละเอียด

3. SMART ADS

การที่จะแสดงโฆษณาตามหน้าจอ offline ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายเมื่อเทียบกับการยิง ad จาก internet เนื่องจากผู้ให้บริการ platform ต่างๆทาง internet สามารถเก็บข้อมูลเราไปประมวลผลเพื่อส่งโฆษณามาตามความสนใจของเราได้ง่ายกว่า smart ad จึงเป็นการพัฒนาที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการตลาดในยุคนี้ สามารถช่วยแก้ปัญหาการยิงสื่อโฆษณาที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการเก็บข้อมูลคนดูมาประมวลผลเพื่อพัฒนาสื่อโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ได้เพื่อมาทำแผนการตลาดขององค์กรต่อไป

คุณสมบัติ

รายละเอียด

LET’S GET TO KNOW EACH OTHER

FOR MORE INFORMATION

ที่อยู่

เลขที่ 30 อาคาร UnionSpace สุขุมวิทซอย 61(เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Email

Sales@4vsys.com

Phone

(+66) 063-458-8991

Line

@4vsys