เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เปิดปิดประตู บันทึกเวลา กลายเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอกับความต้องการปัจจุบัน

ระบบรักษาความปลอดภัย ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารของบริษัทที่มีความสำคัญเพื่อเป็นการให้สิทธิ์แก่บุคคลในการเข้าถึงพื้นที่ หรือข้อมูลใดๆของบริษัท ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเราเรียกกันว่า ระบบ Acess Control นั่นเอง

สารบัญบทความ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คืออะไร ราคาเท่าไร

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Scanner) คือ อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Biometrics มาประยุกต์ในการตรวจสอบบุคคลและบันทึกอัตลักษณ์ผ่านการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันลักษณะเฉพาะของบุคคล ที่สามารถบอกได้ว่าเจ้าของลายนิ้วมือเป็นใคร เพียงแค่พิมพ์ลายนิ้วมือลงไป จากนั้นตัวเครื่องจะนำลายนิ้วมือไปเปรียบเทียบกับข้อมูลขอผู้ใช้งานที่ถูกบันทึกเอาไว้ในฐานข้อมูล หากมีข้อมูลที่ตรงกันเครื่องสแกนก็จะสามารถระบุตัวตนของเจ้าของลายนิ้วมือในทันที ซึ่งการพิสูจน์ตัวตนด้วยลายนิ้วมือนิยมนำมาใช้ในการบันทึกการเข้างาน-ออกงานของพนักงาน รวมถึงการทำ Access control ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไปด้านล่าง

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ราคาจะขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ต่างๆของระบบ อาทิเช่น สามารถสแกนลายนิ้วมือได้เพียงอย่างเดียว หรือสามารถสแกนลายนิ้วมือร่วมกับการทาบบัตรได้, แสดงผลเฉพาะข้อมูลของผู้สแกนลายนิ้วมือ หรือสามารถแสดงผลเป็นรูปภาพและข้อมูลของผู้สแกนลายนิ้วมือได้, มีระบบ Time Attendance เพื่อคำนวณเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย หรือทำโอทีในรูปแบบของ Excel ได้ เป็นต้น โดยราคาจะเริ่มตั้งแต่ 3,000 บาท และจะมากขึ้นตามฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้น

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เปิดปิดประตู ตัวช่วยในการทำ Access Control

เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีประโยชน์ในการให้สิทธิ์แก่บุคคลเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ หรือการข้อมูลใดๆขององค์กรได้ ที่เรียกกันว่า ระบบ Access control ซึ่งใช้ควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติในการป้องกันเหตุร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะสามารถพบเห็นการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อเปิดปิดประตูได้อย่างแพร่หลายตามบริเวณทางเข้าบริษัท หรือองค์กรต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ในการให้สิทธิ์เฉพาะพนักงานขององค์กรเข้าถึงพื้นที่การทำงานที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพนักงานจะไม่สามารถลงเวลาเข้าหรือออกแทนกันได้ แตกต่างจากเครื่องตอกบัตรแบบเดิม

การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเปิดปิดประตู ค่อนข้างมีประโยชน์มากเพราะมีกระบวนการประมวลผลที่ แม่นยำ ต้นทุนน้อยและสามารถสรุปรายงานผลข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้อย่างง่ายดาย เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรได้เป็นอย่างดี

เครื่องสแกนหน้า AI เทคโนโลยีที่ดีกว่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ในปัจจุบันการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมืออาจจะไม่ตอบโจทย์ของหลายๆองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยที่มากขึ้นจึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี (Bio Technology) ของการบันทึกอัตลักษณ์ส่วนบุคคล โดยนำระบบ AI (Artificial Intelligence) ซึ่งเป็นระบบที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจได้เองผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ และได้พัฒนาสู่การเป็น AI Face Scan  หรือเครื่องสแกนหน้า เทคโนโลยีที่ดีกว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

Face Scan สามารถนำมาใช้ควบคุมการเข้า-ออกแบบอัตโนมัติ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Access Control ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยมีการสแกนใบหน้าของบุคคล เพื่อระบุจุดต่างๆบนใบหน้า จะเห็นได้ว่ามีความปลอดภัยและแม่นยำเป็นอย่างมาก

มาดูความโดดเด่นของเครื่องสแกนหน้าที่เหนือกว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือกัน

  1. สามารถทำการสแกนใบหน้าบุคคลผ่านหน่วยประมวลผลและอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถตรวจจับใบหน้าได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว แม้ว่าจะอยู่ในระยะไกลก็ตาม
  2. เครื่องสแกนใบหน้าบางรุ่น สามารถทำการดึงข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ แบบเรียลไทม์ ซึ่งอาจจะเชื่อมต่อ WiFi หรืออินเทอร์เน็ต
  3. เครื่องสแกนใบหน้ามีระบบป้องกันการปลอมแปลง โดยจะระบุจุดต่างๆบนใบหน้า เปรียบเสมือนเป็นหลักฐานที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นการยากมากหากจะทำการปลอมแปลงใบหน้าของแต่ละบุคคล 
  4. เครื่องสแกนหน้าบางรุ่นสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ถึงแม้ว่าจะสวมใส่หน้ากากอยู่ 
  5. สามารถตรวจวัดอุณหภูมิของบุคคลได้

ทำไมถึงควรหันมาใช้ เครื่องสแกนหน้า AI แทนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

อย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 นั้นสามารถแพร่กระจายได้ด้วยการสัมผัส การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นจำเป็นต้องมีการสัมผัสของบุคคลากรกับตัวเครื่องโดยตรง จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆได้ ซึ่งการใช้ AI Face Scan แทนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยจะช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัส แพร่กระจายเชื้อโรคต่อกันหลายๆบุคคล ทั้งนี้ AI Face scan ยังมีประโยชน์ในการตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบการใส่หน้ากาก และยังสามารถระบุตัวตนของบุคคลได้อย่างแม่นยำแม้ว่าจะสวมใส่หน้ากากอยู่ตามที่กล่าวไปด้านบน

ด้วยเหตุผลที่ว่า AI Face Scan มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ มีความรวดเร็วในการระบุตัวตนมากกว่า สามารถป้องกันการปลอมแปลงโดยใช้ภาพถ่าย หรือวิดีโอมาสแกนแทน รวมทั้งมีสัญญาณเตือนเมื่อตรวจพบความผิดปกติ จึงถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถทดแทนเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้เป็นอย่างดีและตอบโจทย์ของคนในยุคปัจจุบัน

ตัวอย่างระบบ Access Control เปิดปิด ประตู ทางเข้า ของ 4 Vsion Systems

สรุปเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เปิดปิดประตู บันทึกเวลา กลายเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอกับความต้องการปัจจุบันจริงหรือไม่

จริงๆแล้วการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เปิดปิดประตูและบันทึกเวลานั้นยังคงสามารถใช้งานได้อย่างเช่นที่ผ่านมา แต่หากมองหาทางเลือกอื่นที่ดีกว่าและตอบโจทย์ของยุคปัจจุบันมากกว่า เครื่องสแกนใบหน้า หรือ Face Scan เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ระบบการทำงานที่ดีกว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทำให้เครื่องสแกนใบหน้าเทคโนโลยี AI กลายมาเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่และปลอดภัยที่สุดในเวลานี้

หากสนใจติดตั้ง เครื่องแสกนหน้า สามารถติตต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ 4 Vision Systems เบอร์ 063-458-8991
หรือแอดไลน์เพื่อสอบถามเพิ่มเติม Line: @4vsys ทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับ