รู้จักกับ Biometric คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง และ Biometric passport ปลอดภัยจริงหรือไม่

หนึ่งในเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันสำหรับการระบุตัวตน (Identification) และการรับรองความถูกต้องของตัวบุคคล (Verification) ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพ (Physical) หรือพฤติกรรม (Behaviors) นั่นก็คือ ระบบ Biometric เรามักจะคุ้นเคยกระบวนการของระบบและการนำมาใช้งานจริง อย่างเช่น การสแกนลายนิ้วมือ หรือการสแกนม่านตานั่นเอง ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความรู้จักระบบ Biometric ว่าคืออะไร? สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านใดได้บ้าง? มีความปลอดภัยจริงหรือไม่? สามารถศึกษาได้ในบทความนี้เลย

สารบัญบทความ

ทำความรู้จัก Biometric คืออะไร

Biometric คือ เทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นระบบในการระบุตัวตนและรับรองความถูกต้องของบุคคล โดยใช้เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล (Personal Identity) หรือข้อมูลทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพ หรือพฤติกรรม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่มีอยู่และผู้ที่ต้องการเข้าถึงสิทธิ์นั้นๆ ส่วนมากนิยมนำมาใช้ในองค์กรต่างๆเพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ หรือมีความสำคัญต่อองค์กร ด้วยลักษณะเด่นที่เป็นการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย จึงทำให้มีความปลอดภัย สะดวกสบาย ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Biometric นำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง

ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Biometric สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายในด้านต่างๆ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

  • แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ (Physiological Biometrics) เช่น ลายนิ้วมือ (Fingerprint) การจดจำใบหน้า (Facial Recognition) ลักษณะของมือ (Hand Geometry) ลักษณะใบหู (Ear Shape Iris) ลักษณะของดวงตา (Retina) และกลิ่น (Human Scent)
  • แบ่งตามลักษณะทางพฤติกรรม (Behavioural Biometrics) เช่น จังหวะของการพิมพ์ (Keystroke Dynamics) จังหวะของการเดิน (Gait Recognition) การจดจำเสียง (Voice Recognition) และการเซ็นชื่อ (Signature)
  1. การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยในองค์กร นั่นก็คือ การให้สิทธิ์ในการเข้า-ออกสถานที่ หรือพื้นที่หวงห้าม การตรวจสอบเวลาทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการเข้างาน หรือบันทึกการออกจากงาน ซึ่งช่วยให้มีความสะดวกสบายในการดึงข้อมูลแบบรายวัน รายเดือน หรือรายสัปดาห์ได้
  2. การใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยกระดับของความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลดังนั้นการใช้งานบนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายจึงสามารถนำระบบ Biometrics มาใช้เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์แบบหลายปัจจัยได้
  3. การใช้งานของสถาบันทางการเงิน การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบุคคลเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจสถาบันทางการเงิน เพื่อลดโอกาสในการปลอมแปลง ฉ้อโกง หรือการทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและการทำธุรกรรม ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม
  4. การระบุตัวผู้กระทำผิด หรืออาชญากร ที่นิยมใช้งานร่วมกันระบบ Automated Fingerprint Identification System หรือ AFIS เพื่อระบุตัวอาชญากรจากการตรวจสอบลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุ หรือการชี้ตัวโดยพยาน ซึ่งจะบันทึกประวัติและข้อมูลการทำผิดกฎหมายเอาไว้
  5. การใช้งานร่วมกับงานทะเบียนราษฎร์ เป็นส่วนหนึ่งของการยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อกับหน่วยงานของราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงบนระบบเครือข่ายทั่วประเทศได้อย่างง่ายดาย

Biometric Authentication คืออะไร

Biometric Authentication หรือ Biometric Scanner คือ กระบวนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานและพิสูจน์ตัวตนว่าเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆจริงด้วยข้อมูลทางชีวภาพ ซึ่งจะใช้รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัยร่วมกัน ทำให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างการนำไปใช้งานจริงเช่น การใช้ face scan เพื่อปลดลอคหน้าจอโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

Biometric Passport คืออะไร

Biometric passport คือ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรารู้จักกันดีในชื่อสั้นๆว่า ePassport ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากหนังสือเดินทางทั่วไป มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคตามข้อตกลงขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ประกอบไปด้วยข้อมูลทางชีวภาพของบุคคลผู้เป็นเจ้าของ ได้แก่ ลายนิ้วมือ รูปหน้า หรือม่านตา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในชิป Public Key Infrastructure หรือ PKI ฝังไว้ในหนังสือเดินทาง สามารถตรวจสอบได้ง่ายและปลอมแปลงได้ยาก

ตัวอย่างระบบ Access Control เปิดปิด ประตู ทางเข้า ของ 4 Vsion Systems

Biometric ปลอดภัยจริงหรือไม่ มีจุดบอดตรงไหนบ้าง

Biometric เป็นเทคโนโลยีพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตนที่มีบทบาทสำคัญในองค์กรธุรกิจ ด้วยจุดเด่นที่พิเศษในการใช้ระบบต่างๆร่วมกันในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลชีวภาพกับข้อมูลในระบบ เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันตัวตนบุคคลในกรณีต่างๆ ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าระบบรหัสผ่าน (Password) ในอดีต ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปว่าสามารถทำการตรวจสอบได้ง่ายและปลอมแปลงได้ยาก จึงถือว่า Biometric มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกันก็เป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนจึงทำให้มีต้นทุนที่สูงกว่าและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล Biometric ก็สามารถทำได้ยากกว่าเช่นกัน

สรุปเกี่ยวกับ Biometric

เทคโนโลยี Biometric เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง สามารถทำการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหลายๆองค์กรสำหรับการนำไปใช้ในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับของความปลอดภัยและความสะดวกสบาย อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วย

หากสนใจเครื่องสแกนใบหน้า AI ของ 4VS สามารถติตต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ 4 Vision Systems เบอร์ 063-458-8991
หรือแอดไลน์เพื่อสอบถามเพิ่มเติม Line: @4vsys ทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับ