ระบบ Face recognition AI คือ อะไร และดีกว่าระบบ Biometrics แบบอื่นอย่างไร

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ด้วยการอำนวยความสะดวกสบายและทำให้การใช้ชีวิตนั้นง่ายขึ้น จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆร่วมด้วยได้ ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าระบบ AI Facial recognition จะนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตและรักษาความปลอดภัยในสนามบินได้อย่างไร? และทำไมจึงปลอดภัยกว่าระบบ Biometrics แบบเดิมๆ? เราไปดูพร้อมๆกันเลย

สารบัญบทความ

ระบบ Face Recognition AI คือ อะไร

Facial Recognition คือ เทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้า โดยใช้หลักการการเปรียบเทียบใบหน้าของผู้ใช้กับใบหน้าที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ได้เคยลงทะเบียนเอาไว้ เพื่อระบุว่าใบหน้าที่กำลังตรวจจับอยู่นั้น ตรงกับบุคคลใดในระบบฐานข้อมูล ในปัจจุบัน เทคโนโลยี Face Recognition นิยมนำมาใช้งานในระบบ Access Control  โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดสิทธิ์หรือจำกัดสิทธิ์แก่บุคคลที่จะเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ เช่น ถ้าเป็นบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือเป็นพนักงานในองค์กร จะได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ และในขณะเดียวกันก็ใช้ป้องกันการเข้าถึงพื้นที่สำหรับคนแปลกหน้าอีกด้วย โดยการเทคโนโลยี Facial Recognition  นั้นจะมีทั้งความสะดวก ความรวดเร็วในการตรวจสอบ และเป็นเรื่องยากที่จะทำการปลอมแปลงเพื่อเข้าถึงพื้นที่อีกด้วย

ส่วนระบบ AI หรือ Artificial Intelligence หรือที่ภาษาไทยใช้คำว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมาจากการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาให้โปรแกรมมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจจากการประมวลผลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการดัดแปลงการประมวลผลและประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆ ด้วยพื้นฐานของ Machine Learning

ปัจจุบันเรานำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยี Facial Recognition ได้ โดยการใช้  Algorithm เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ใบหน้าจากองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่บนใบหน้า เช่น โครงหน้า ระยะห่างคิ้วหรือดวงตา ความกว้างของจมูกหรือปาก เป็นต้น จากนั้นทำการเชื่อมโยงจุดต่างๆบนใบหน้า เพื่อเปรียบเทียบกับรูปภาพที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล จึงทำให้การพิสูจน์หาอัตลักษณ์ของบุคคลนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีการแต่งหน้าหรือการสวมใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆ ระบบก็ยังสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลนั้นได้อย่างแม่นยำ ต่างจากเทคโนโลยีเดิมที่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ นอกจากเรื่องการประมวลผลที่แม่นยำแล้วอีกหนึ่งจุดเด็นสำคัญของเทคโนโลยี AI Facial Recognition คือความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการใช้งาน ซึ่งจุดแข็งนี้เองทำให้เทคโนโลยี AI Facial Recognition แตกต่างจากระบบอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด

Biometrics คืออะไร นำมาใช้ในเรื่องระบบความปลอดภัยอย่างไร

ระบบ Biometrics คือ เทคโนโลยีที่ใช้พิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคล ซึ่งสามารถนำมาใช้ในองค์กรต่างๆ เพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่หรือข้อมูลที่สำคัญขององค์กรนั้นๆ โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

1. การใช้ลักษณะทางกายภาพ (Physiological Biometrics)  เป็นการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการพิสูจน์ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น

  • การสแกนลายนิ้วมือ ระบบจะทำการรวบรวมลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลและบันทึกอัตลักษณ์ต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์โครงร่าง ขอบ ร่องและจุดเล็กๆบนลายนิ้วมือ
  • การสแกนม่านตา ระบบจะทำการวิเคราะห์ลักษณะม่านตาของแต่ละบุคคลผ่านคอนแทคเลนส์และแว่นตา
  • การตรวจสอบใบหน้าโดยทำการระบุจุดต่างๆบนใบหน้าเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ใบหน้าส่วนบุคคล 

2. การใช้ลักษณะทางพฤติกรรม (Behavioral Biometrics) เช่น การใช้เลขรหัส การเซ็นชื่อ การใช้เสียง เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าหลายๆ วิธีของเทคโนโลยี Biometrics นั้นมีความปลอดภัยในระดับที่แตกต่างกัน มีตั้งแต่ความปลอดภัยต่ำไปถึงความปลอดภัยสูงและความสะดวกสบายในการใช้งานในระบบที่มีความปลอดภัยสูงจะค่อนข้างยุ่งยากมากอีกด้วย

ทำไม Face Recognition AI ถึงดีกว่า Biometrics

ถึงแม้ว่าระบบ Biometrics โดยทั่วไปจะมีความน่าเชื่อถือในด้านของการตรวจสอบความถูกต้องทางกายภาพก็จริง แต่ก็อย่าลืมว่าในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถทำการหลอกระบบ Biometrics ได้ โดยจะยกตัวอย่างให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนขึ้น เช่น ระบบการใช้เลขรหัสเพื่อเข้าใช้พื้นที่หรือเข้าถึงข้อมูล วิธีการใช้เลขรหัสนั้นยังคงนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกลอกเลียนได้ง่ายมากเพียงแค่บุคคลอื่นรู้เลขรหัสก็สามารถทำการปลอมแปลงการเข้าใช้ได้ทันที 

ในส่วนของเทคโนโลยี Biometrics ที่ปลอมแปลงได้ยาก เช่น การสแกนลายนิ้วมือหรือม่านตา ถึงแม้ว่าวิธีการนี้จะถูกปลอมแปลงได้ยากขึ้น แต่ก็ยังสามารถปลอมแปลงได้อยู่ดี เช่น การคัดลอกสำเนาลายนิ้วมือลงบนพลาสติกแล้วนำมาสแกน

นอกจากนี้การใช้งานจริงของ 2 วิธีนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากและใช้เวลานาน ตัวอย่างเช่นปัญหาที่พบบ่อยในการใช้การสแกนนิ้ว คือ การที่สแกนไม่ติด อาจเกิดจากหลากหลายเงื่อนไขที่จะสามารถทำให้สแกนไม่ผ่าน เช่น เมื่อนิ้วมือผู้ใช้เปียก หรือผู้ใช้งานบางคนนิ้วมือลอก เป็นต้น ด้วยสาเหตุเหล่านี้มีผลทำให้การประมวลผลผิดพลาดได้อย่างง่าย และทำให้ผลลัพธ์นั้นคลาดเคลื่อนไป และเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด 19 ในปัจจุบันนั้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในที่ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีการสแกนนิ้วนั้นมีข้อบกพร่องในแง่ของการใช้งานที่ผู้ใช้งานทุกคนต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจายได้ง่ายอีกด้วย

ตัวอย่างระบบ Access Control เปิดปิด ประตู ทางเข้า ของ 4 Vsion Systems

ในส่วนของ AI Facial Recognition นั้น เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2000 โดยในปัจจุบันมีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างด้วย Algorithm ขั้นสูง มาช่วยใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้นมาก ซึ่งหากใช้ทั้ง 2 ระบบร่วมกันจะสามารถสร้างกลไกในการพิสูจน์ตัวตนแบบหลายปัจจัยเพื่อรับรองความถูกต้องและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1:
การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) จะใช้ระบบ 2D หรือ 3D ในการสแกนใบหน้าและเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นภาพให้เป็นข้อมูลเชิง Data ที่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน

ขั้นตอนที่ 2:
การเปรียบเทียบใบหน้า (Face Recognition) นำข้อมูลเข้าระบบ Algorithm เปรียบเทียบข้อมูลใน ฐานข้อมูลทั้งหมด เพื่อทำการยืนยันว่าใบหน้าที่ถูกสแกนตรงกับใบหน้าใดในฐานข้อมูล  โดยนอกจากนั้นยิ่งระบบถูกใช้บ่อยครั้ง ทำให้มีฐานข้อมูลที่เยอะขึ้น ระบบจะยิ่งเที่ยงตรงและประมวลผลได้รวดเร็วมากขึ้น ด้วยพื้นฐานของ Machine Learning และที่สำคัญเทคโนโลยี AI Face Recognition ยังมีการป้องกันการปลอมแปลงใบหน้าโดยใช้รูปถ่ายหรือวิดีโอ ที่เรียกว่า Liveness Detection ดังนั้น การปลอมแปลงจึงแทบเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย

นอกเหนือจากเรื่องความแม่นยำในการประมาลผลแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องความสะดวกสบายในการใช้งาน ในเรื่องนี้คงจะเถียงไม่ได้ว่าการใช้ใบหน้านั้นมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากและผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆ ในการใช้งานเลย ทำให้ระบบนี้ยิ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย

Credit photo from: https://edition.cnn.com/

เมื่อ Face Recognition AI ถูกนำมาใช้จริงในสนามบิน Airport

Face Recognition Airport จะมีประโยชน์มากในการสแกนใบหน้าเพื่อให้ผู้ใช้งานในสนามบินผ่านด่านรักษาความปลอดภัย รวมทั้งประตูก่อนขึ้นเครื่องได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นว่ามีสนามบินและสายการบินหลายแห่งเริ่มใช้เทคโนโลยี AI Facial Recognitionในการอำนวยความสะดวกเพื่อย่นระยะเวลาและลดขั้นตอนความยุ่งยากของการยืนยันตัวตนของผู้โดยสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้การปรับการใช้งานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด่านรักษาความปลอดภัยใดก็ตามที่ปกติแล้วจะต้องทำการแสดงหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวใดๆ ในอนาคตอาจจะเพียงแค่ทำการสแกนใบหน้าด้วยระบบ Face Recognition Airport เพื่อระบุตัวตนว่าคุณกำลังจะเดินทางไปที่ไหน และอาจรวมถึงการปริ้นท์แท็กกระเป๋าเพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากของการ Check-in ได้อีกด้วย เช่น

สนามบินดัลลัส วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้เริ่มนำระบบการเปรียบเทียบใบหน้าเพื่อตรวจสอบตัวตนผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง มาทดลองใช้จริงกับบางสายการบินแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะยืนยันตัวตนของเราผ่านรูปถ่ายที่มีระบบ AI ชั้นสูง 

และในเดือนเมษายน 2564 สนามบินนานาชาติโตเกียวนาริตะและฮาเนดะได้ประกาศทดลองขั้นตอนการขึ้นเครื่องรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า หรือ Face Express เพื่อทำการ Check-in ฝากสัมภาระ ด่านตรวจรักษาความปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องแสดงหนังสือเดินทาง หรือบัตรผ่านขึ้นเครื่อง เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยลดการสัมผัสระหว่างบุคคลและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ได้อย่างดีอีกด้วย

สรุปความสำคัญและประโยชน์ของ Face Recognition AI

สำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบ AI Facial Recognition มีแนวโน้มว่าจะสามารถดัดแปลงและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้มากขึ้น รวมทั้งจุดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยที่มีความแม่นยำสูง การประมวลผลด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นซอฟต์แวร์คลาวด์ออนไลน์จะช่วยให้การควบคุมการเข้าออกเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ หลังจากนี้มาดูกันต่อไปว่าเทคโนโลยี AI Faceial Recognition จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติมได้อย่างไรในอนาคต

หากสนใจเครื่องสแกนใบหน้า AI ของ 4VS สามารถติตต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ 4 Vision Systems เบอร์ 063 458 8991 หรือแอดไลน์เพื่อสอบถามเพิ่มเติม Line: @4vsys ทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับ

หากสนใจติดตั้ง ระบบ Face Scan สามารถติตต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ 4 Vision Systems เบอร์ 063-458-8991 หรือแอดไลน์เพื่อสอบถามเพิ่มเติม Line: @4vsys ทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับ