ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อภายในองค์กร ด้วยระบบการสแกนใบหน้าอัจฉริยะ AI

ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อภายในองค์กร ด้วยระบบการสแกนใบหน้าอัจฉริยะ AI (Visitor Management System with AI Face Recognition) ระบบบริหารการเข้าถึงของผู้มาติดต่อภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ ในยุคที่ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การมีระบบในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลผู้เข้ามาติดต่อ จะช่วยระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ เหมาะสำหรับ บริษัท SME, อาคารสำนักงาน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, โรงงาน, หน่วยงานและสถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยและการจัดการข้อมูลผู้มาติดต่ออย่างเป็นระบบ สารบัญบทความ คุณสมบัติของระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล: ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนผู้มาเยือนด้วยการจดจำใบหน้า (Face Recognition) และบันทึกข้อมูลของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแจ้งเตือนและสแกนบาร์โค้ด: ผู้มาเยือนสามารถรับข้อมูลและบาร์โค้ดเพื่อการเข้าถึงที่สถานที่ได้รวดเร็วและสะดวก ระบบแจ้งเตือนการเข้า: ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้รับในกรณีที่มีผู้มาเยือนในที่สถานที่ รายงานและประวัติการเข้าถึง: ระบบสามารถสรุปข้อมูลและประวัติการเข้าถึงของผู้มาเยือน ความปลอดภัยระดับสูง: ระบบช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงของบุคคลที่ไม่เหมาะสม ระบบ Face Recognition AI คือ อะไร Facial Recognition คือ เทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้า โดยใช้หลักการการเปรียบเทียบใบหน้าของผู้ใช้กับใบหน้าที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ได้เคยลงทะเบียนเอาไว้ เพื่อระบุว่าใบหน้าที่กำลังตรวจจับอยู่นั้น ตรงกับบุคคลใดในระบบฐานข้อมูล ในปัจจุบัน เทคโนโลยี Face Recognition …

ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อภายในองค์กร ด้วยระบบการสแกนใบหน้าอัจฉริยะ AI Read More »